Газификацията спести 430 хиляди тона вредни и парникови емисии през 2013-та

Най-осезаема промяна в качеството на въздуха се наблюдава в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с по-енергоефективния природен газ
по статията работи: Данаил Казаков
Газификацията спести 430 хиляди тона вредни и парникови емисии през 2013-та

През 2013 година битовите и индустриални клиенти на Овергаз в цялата страна спестиха на въздуха 430 хиляди тона вредни и парникови емисии. Благодарение на газификацията вредните газове и праховите частици са с 22 хиляди тона по-малко, а концентрацията на най-разпространения парников газ в атмосферата, въглеродния диоксид, е намалена с 406 хиляди тона.

Най-осезаема промяна в качеството на въздуха се наблюдава в районите, където домакинствата замениха нафтата, дървата и въглищата с по-енергоефективния природен газ и индустрията премина от мазут към по-екологичното и евтино синьо гориво.

Клиентите на "Овергаз Изток" спестиха най-много емисии на атмосферата – 126 хиляди тона. След тях се нареждат газифицираните жители и индустрията в София, Банкя и Божурище с общо спестени 124 хиляди тона, Северна България – над 105 хиляди тона, в Западна – близо 44 хиляди и в Южна България – над 28 хиляди тона.

За последните 13 години газификацията, извършена от Овергаз, спести над 4 милиона тона емисии на атмосферата – въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.

Използването на синьото гориво намалява многократно вредните за здравето на хората и климат емисии на парникови газове, серен диоксид, азотни окиси и прах. Поради това природният газ се разглежда като горивото на прехода към нисковъглеродна икономика и енергетика.

 реклама