Управителят на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на общини от област Русе

По време на срещата беше представено финансовото състояние на компанията и възможностите за развитие на електроенергийната инфраструктура в областта
по статията работи: Данаил Казаков
Управителят на ЕНЕРГО-ПРО се срещна с кметовете на общини от област Русе

Управителят на ЕНЕРГО-ПРО, г-н Стефан Абаджиев, се срещна с кметове на общини от област Русе. На срещата присъства и г-н Христофор Филев, управител на Разпределителен обслужващ център (РОЦ) Русе. Темата на проведената среща беше състоянието на електроенергийната инфраструктура в област Русе и възможностите за нейното развитие след трите ценови решения от миналата година на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Бяха обсъдени качеството на електроснабдяването в областта и инвестициите, необходими през 2014 година за гарантиране на сигурно електрозахранване на гражданите и предприятията в региона.

В рамките на срещата управителят на ЕНЕРГО-ПРО представи информация за направените през последните няколко години инвестиции на територията на област Русе. В периода от 2006 година досега компанията е вложила повече от 27 млн. лева в развитие и подобряване на електроразпределителната мрежа в областта. Тази цифра е част от реално заложеното финансиране чрез цената на електроенергията през тези години и е приблизително с 34 % по-малка от заявената от компанията пред ДКЕВР сума, която дружеството е планирало да инвестира, за да осигури по-висока сигурност и качество на снабдяването на всички населени места в област Русе. Г-н Абаджиев цитира пред кметовете финансовите параметри на дейността на компанията през 2014 година и коментира, че от финансова гледна точка ЕНЕРГО-ПРО е поставена в режим на оцеляване. На практика това означава свиване на инвестиционната програма на дружеството, което неизбежно ще доведе до повишаване на аварийността, технологичния разход за съоръжения, поради намаляване на обема на тяхната рехабилитация и подмяна, и в крайна сметка няма да допринесе за повишаване на качеството на енергоснабдяването в региона. Нещо повече, намаляването на инвестициите през последните години ще се отрази на състоянието на електроразпределителната мрежа в региона и през следващите години компанията и клиентите ще се сблъскват с последствията от невложеното през 2013 и 2014 година.

По време на дискусията г-н Абаджиев и г-н Филев отговориха на множество въпроси на кметовете, главните архитекти и представителите на общинска администрация. Бяха обсъдени теми, свързани с обслужването на клиентите на компанията и изпълнението на инвестиционните проекти на общините във взаимодействие с кметските администрации. Представителите на ръководството на ЕНЕРГО-ПРО поеха ангажимент пред присъстващите на срещата кметове и представители на общини за предприемане на конкретни действия по подадени от тях сигнали за решаване на индивидуални проблеми както на общините в област Русе, така и на всички жители в областта.

"За нас е от голямо значение да поддържаме интензивен диалог с местната власт в общините на територията, която компанията обслужва. Това ни дава възможност да съгласуваме съвместни действия, насочени към решаване на актуални проблеми, в интерес на жителите в съответната община. Нашият фокус винаги е бил насочен към това да подобряваме качеството и сигурността на електрозахранване на нашите клиенти. Активната комуникация с местната власт и обсъждането на проблемите, пред които сме изправени при изпълняването на нашата дейност, е една от предпоставките, които считаме за много важни, за да посрещнем очакванията нашите клиенти.", завърши г-н Абаджиев.

 реклама