"Холдинг БДЖ" ЕАД осигури карти за безплатно пътуване на деца в неравностойно положение

Безплатните карти за пътуване с влак на шестте деца в неравностойно положение бяха осигурени от ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД след постъпила молба от страна на Национално сдружение на сираците в България (НССБ)
по статията работи: Данаил Казаков
"Холдинг БДЖ" ЕАД осигури карти за безплатно пътуване на деца в неравностойно положение

За втора поредна година "Холдинг БДЖ” ЕАД осигури карти за безплатно пътуване с влак на деца в неравностойно положение (деца сираци, деца с един родител, деца от многодетни семейства). Шест от възпитаниците на Спортното училище "Георги Бенковски” в гр. Варна, които са на възраст между 12 и 17 години, вече имат възможност да ходят редовно на училище и на тренировки през учебната 2014 – 2015 г. Децата са родом от градовете Русе, Каспичан, Търговище, Карнобат и Попово и освен, че ще имат редовен достъп до училище, ще могат и да се прибират по родните си места при своите биологични близки и роднини.

Безплатните карти за пътуване с влак на шестте деца в неравностойно положение бяха осигурени от ръководството на "Холдинг БДЖ” ЕАД след постъпила молба от страна на Национално сдружение на сираците в България (НССБ). В тази връзка председателят на НССБ, г-н Слави Михайлов и зам.-националният координатор на Сдружението, г-жа Зорка Райчева се срещнаха с изпълнителния директор на "Холдинг БДЖ” ЕАД, инж. Християн Кръстев и го удостоиха с най-високото отличие на Националното сдружение на сираците в България – "Почетен член”. Отличието "Почетен член” на НССБ се ползва със статут на "Почетен председател” на Сдружението. От 2003 г. до настоящия момент в Сдружението има приети четирима почетни членове, като във всяка една календарна година НССБ по устав може да удостои с това отличие само пет лица. През 2014 г. изпълнителният директор на "Холдинг БДЖ” ЕАД, инж. Християн Кръстев е единственият, на който е връчено това отличие.

 

По време на връчването на отличието "Почетен член" на НССБ на инж. Кръстев, председателят на Сдружението г-н Слави Михайлов каза: "Помощта на г-н Кръстев и "Холдинг БДЖ" ЕАД допринася и подпомага изпълнението на националните политики по отношение превенцията за изоставянето на деца в социалните домове. Осигуряването на картите за безплатно пътуване с влак се явява изключително адекватна и навременна помощ за близките на тези шест деца, които трудно биха могли сами да им дадат достъп до качествено образование и развитие в областта на спорта. Това е стимул и вяра в децата, че те имат потенциал и въпреки тежкото социално положение, в което се намират, с подкрепата на БДЖ получават равен достъп до училище, което е тяхно право по Конституция.”

Ръководството на "Холдинг Български държавни железници" ЕАД винаги е подкрепяло инициативите за социална адаптация и интеграция на децата в неравностойно положение, зачитането на техните права като пълноценни граждани на нашето общество, както и правото им на качествен и достоен живот.

 реклама